Office Bearers

Shri Mahadev Vidrohi

President, Sarva Seva Sangh

9428825908


Abhikram, Nashabandhi Compound, Lal Darwaja, Ahmedabad 380001

Shri Chandan Pal

Secretary, Sarva Seva Sangh

9433022020


Kasturba Bhavan, Sarvodaya Park, Po.Duilya – 711 302 Dist. (Howrah) (W.B.)

Ramesh Pankaj

Secretary, Sarva Seva Sangh

8986538345
Board of Trustees

Ashok Sharan

Managing Trustee


Dr. Ramji Singh

Trustee


Bengaluru

Dr. Madhusudan

Trustee


Jodhpur

Dr. Somnath Rode

Trustee


Jodhpur

Bhavani Shankar Kusum

Trustee


Jodhpur

Dr. Jose Mathew

Trustee


Jodhpur

T R N Prabhu

Trustee


Jodhpur

Mahadev Vidrohi

President - Sarva Seva Sangh | Ex-Officio Trustee


Jodhpur

Chandan Pal

General Secretary - Sarva Seva Sangh | Ex-Officio Trustee


Jodhpur