Managing Trustees of Sarva Seva Sangh

24-05-59 Radhakrishna Bajaj
03-04-66 Babulal Mittal
24-07-69 V.Ramchandran
28-06-77 Birdhichand Chaudhary
28-03-82 Yashpal Mittal
09-06-84 Kanakmal Gandhi
23-02-96 Yashpal Mittal
12-05-97 Jagdish Shah
15-11-98 Kanakmal Gandhi
22-11-00 Dashrathlal Shah
18-10-06 Satyapaul
17-10-12 Mahadev Vidrohi
04-05-14 T.R.N.Prabhu