Members Nominated by President of Sarva Seva Sangh

As per Section 4 (a)(ii) of Rules and Regulations

 

NAME STATE
Arvind Anjum Jharkhand
Arvind Reddy Telangana
Bajarang O. Sonavane Maharashtra
Bhavanishankar Kusum Rajasthan
Jose Methew Kerala
Kalika Singh Bihar
M. P. Mathai Kerala
Nita Mahadev Gujarat
Prashant Gujar Maharashtra
Ramesh Pankaj Bihar
Shaikh Hussain Maharashtra
Shankar Naik Telangana
Siyaram Sahu Chattisgarh
Vinod Swarup Jharkhand
Vishvanath Azad Jharkhand